Onze Vrienden van Kanyanga ondersteunen een waardevol zorgcentrum in een afgelegen gebied in het oosten Zambia. Het Kanyanga Mission Health Centre (KMCH) biedt al sinds 1957 professionele gezondheidszorg aan de lokale bevolking. De geboden zorg is zo goed dat het als voorbeeld wordt gesteld voor andere centra in Zambia. Zo is hun Mother and Child Program een uiterst succesvol programma, dat aantoonbare resultaten boekt in de strijd tegen babysterfte.

Nieuwe verloskamer

De zorg voor moeder en kind is heel goed geregeld maar er is nog wel een verbetering te maken: de verloskamer. De huidige ruimte is te klein voor de vraag (soms moeten de vrouwen op matrassen bevallen) en onvoldoende uitgerust (niet geschikt voor bijvoorbeeld keizersneden). Het is in geval van nood soms een kwestie van leven en dood omdat het reguliere ziekenhuis ver weg is en de wegen slecht begaanbaar zijn.

Word Vriend van Kanyanga

Omdat wij al jaren contact hebben met het Health Centre en er geen fondsen voor hen beschikbaar zijn om de bouw zelf te financieren, hebben wij besloten dit project te adopteren. Vooral ook om het goede werk van de broeders en zuster te ondersteunen. Wij zijn meermalen op bezoek geweest en wat ons trof was de enorme inzet van het personeel en de kwaliteit van het ‘moeder en kind’-programma. U steunt ons en de toekomstige ouders van Kanyanga door Vriend van Kanyanga te worden. Dat kunt u al voor vijf tientjes.

De benodigde financiering voor de bouw is inmiddels binnen, maar voor de verdere inrichting en de aanschaf van medische apparatuur is verder budget wenselijk.

Wilde Ganzen heeft steun toegezegd als co-financier.

Waarom vragen we u om vriend te worden?

Buiten de verlosruimte is de zorg van hoog niveau, zeker voor Afrikaanse begrippen. Dat komt niet in de laatste plaats door de grote inzet van het personeel. En toch vragen we u om Vriend van Kanyanga te worden omdat:

 • De financiële steun van de overheid beperkt is en het Bisdom, waaronder het Health Centre valt, dat zeker niet kan aanvullen.
 • Voor de lokale bevolking het noodzakelijk is om de goede zorg te kunnen voortzetten. Met name kinderen die een goede start maken, doen het later ook beter op school. Ze kunnen daarmee een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het land en de regio. Daarmee is het projectbedrag voor de verlosruimte ook een investering in de toekomst.
 • Door de nieuwe verlosruimte komt de totale lijn van het ‘moeder-en-kind’-zorg programma gereed en kan het centrum verder werken aan de voorbeeldfunctie die het nu al heeft.

Hoe wordt u Vriend van Kanyanga?

U kunt kiezen uit drie mogelijkheden

Gold packet: € 495,00

 • Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen van Kayanga MHC d.m.v. een digitale nieuwsbrief die 4 maal per jaar verschijnt;
 • U wordt eenmaal per jaar uitgenodigd voor een bijeenkomst, inclusief maaltijd, om met elkaar van gedachten te wisselen en elkaar te leren kennen. Uiteraard kunnen daar alle zaken besproken worden m.b.t. de ontwikkelingen van Kanyanga MHC;
 • Kanyanga biedt jaarlijks 1 tot 3 Vrienden van Kanyanga de mogelijkheid om zich ter plekke in te zetten en kennis te maken met hun werkzaamheden. Reiskosten zijn uiteraard voor eigen rekening, maar verblijf wordt voor u geregeld;
 • Wij sturen u een pakket met project-informatie en foto’s;
 • U krijgt 2 Zambiaanse draagdoeken.

Silver packet: € 150,00

 • Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen van Kayanga d.m.v. een digitale nieuwsbrief die 4 maal per jaar verschijnt;
 • U wordt eenmaal per jaar uitgenodigd voor een bijeenkomst om met elkaar van gedachten te wisselen en elkaar te leren kennen. Uiteraard kunnen daar alle zaken besproken worden m.b.t. de ontwikkelingen van Kanyanga;
 • Wij sturen u 1 Zambiaanse draagdoek.

Bronze packet: € 50,00

 • Wij sturen u geregeld onze nieuwsbrief over Kanyanga;
 • U ontvangt de project-flyers en foto’s;
 • Wij sturen u 1 Zambiaanse draagdoek.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@educaid.nl. Vermeld daarin uw naam, adresgegevens en (indien van toepassing) de naam van uw organisatie. Wij zullen dan z.s.m. contact met u opnemen.

Uiteraard zijn eenmalige giften ook van harte welkom. Helaas werkt onze ‘donatie-button’ nog niet naar behoren. Giften kunt u overmaken naar IBAN:

NL 27 RABO 0148 1818 13, t.n.v. Stichting Educaid te Zwolle, o.v.v. Kanyanga