Het 2015Festival vindt plaats in het Friese IJlst.