Bericht van Hogeschool Windesheim over het afscheid van Educaid-voorzitter Peter Lindhoud:

“Op 1 november 2016 gaat Peter Lindhoud met pensioen. Dat kunnen we niet geruisloos voorbij laten gaan.

Voordat Peter op 1 maart 1984 als docent geschiedenis bij de Christelijke Lerarenopleiding Zwolle (CLZ) startte, had hij al drie jaar onderwijservaring opgedaan in Zambia waar drie jaar als leraar geschiedenis heeft gewerkt. Bij de CLZ doceerde hij met name buiten-Europese geschiedenis en de pre-industriële maatschappij. Niet vreemd gezien zijn ervaringen in Zambia. De belangstelling voor internationale aspecten in het onderwijs is dus niet vreemd.

De definitieve overstap naar internationalisering maakte Peter in 1998. Hij ging aan de slag als projectleider hoger onderwijs voor basiseducatie van het toenmalige ministerie van ontwikkelingssamenwerking. Eerst in Zambia, later ook in Zuid Afrika. Daarnaast droeg Peter vanaf het begin bij aan de ontwikkeling van internationalisering van het onderwijs van Windesheim en ook in het hbo in Nederland door deelname landelijke overleggen.

Zonder Peter zou de minor International Sustainable Development niet bestaan. Ook de beleidsontwikkeling voor internationalisering van de hogeschool was bij hem in goede handen. Samen met het International Office werkte hij aan de de groei van docent- en studentmobiliteit. Op initiatief van Peter organiseert Windesheim samen met Nuffic EP jaarlijks een landelijke bijeenkomst over internationalisering (dit jaar op 4 oktober). Een spin off van Peters internationaliseringmotivatie zijn de bouwprojecten in Suriname en enkele Afrikaanse landen die hij samen met studenten ontwikkelde en uitvoerde.

Ook in de laatste jaren van zijn loopbaan heeft Peter niet stilgezeten. Dankzij hem was Windesheim de eerste hogeschool die (in 2014) lid werd van het Netwerk Business Hanze. Het calamiteitenplan van Windesheim waarvan Peter de initiator en motivator is, geldt als landelijk voorbeeld. En als afscheidscadeautje laat hij de uitgewerkte contouren van vernieuwd internationaliseringsbeleid na.

Om afscheid te nemen van zijn collega’s, van Windesheim en het werk wil Peter u graag ontmoeten op de receptie ter gelegenheid van zijn pensionering op:
Donderdag 27 oktober 2016
van 16.00 tot 18.00 uur
Locatie: Campus 2-6, gebouw X, ruimte X1.90

Peter gaat door met onderwijs, internationalisering en ontwikkelingssamenwerking. U kunt hem daarbij helpen. Peters cadeausuggestie is namelijk een dat u een bijdrage stort in zijn Stichting Educaid, die een fonds beheert om studenten binnen ISD te ondersteunen in bij hun projectactiviteiten ten behoeve van het onderwijs en de maatschappelijke omstandigheden in Chipata, Zambia.”

Stort uw bijdrage op  NL27 RABO 0148181813 ten name van Stichting Educaid te Zwolle.