De nieuwe verlosafdeling van het Mission Health Centre in Kanyanga (Zambia) is grotendeels gereed. Onze partners in Zambia ontvingen van Wilde Ganzen een groot compliment voor hun complete en duidelijke financiële verantwoording.

Werk aan de winkel

Ook in Zambia zijn de negatieve effecten van Covid voelbaar. Het bouwproject in Kanyanga kreeg te maken met grote prijsstijgingen van bouwmaterialen, die gemiddeld tien procent duurder werden. Het hierdoor ontstane tekort leidde tot het stopzetten van een deel van de afwerking van het gebouw. Het betreft het afwerken van een deel van de vloeren en de deurposten, het plaatsen van de deuren en het wegwerken van bedrading. 

Laatste loodjes

Wilde Ganzen heeft aangegeven begrip te hebben voor de gestegen bouwkosten en een financiële bijdrage te willen leveren. Zij hebben om een overzicht van de kosten voor de afwerking gevraagd. Educaid zal ook een deel van de stijging van de bouwkosten voor haar rekening nemen en heeft hiervoor € 2.000 gereserveerd. Wij hopen eind dit jaar te kunnen melden dat het project volledig is afgerond.