Het onderwijs verandert overal. Dus ook in Afrika. Alleen zijn er enorm veel belemmeringen die onderwijsinnovaties tegenhouden. Zoals: heel veel kinderen dus ook grotere klassen, te weinig en niet goed opgeleide onderwijsgevenden, gebrek aan goede leermiddelen, vooral op het platteland een gebrekkige infrastructuur en vooral te weinig geld om daaraan iets te doen. Op Africa.com staat een artikel over de innovaties die het onderwijs in Afrika kunnen omvormen. Die onderwijsinnovaties zijn:

1. Minder chalk & talk

Meer kindgericht en op het individuele kind aangepast onderwijs. En dat is een stevige breuk met het klassikale onderwijs waarbij de leerlingen napraten wat de onderwijzer zegt. Een wiskundeleraar en voormalige hiphop danser en choreograaf uit Kaapstad, Kurt Minnaar, gebruikt de hiphop om wiskunde aan te leren. Deze meer kinesthetische methode, dus door beweging, spreekt de leerlingen veel meer aan en heeft betere resultaten dan de traditionele ‘chalk and talk’ benadering.

2. Mobiele scholen

Vooral in gebieden met een nomadische bevolking is dit een mooie oplossing als de scholen meetrekken met de bevolking. Dit kan d.m.v. tenten als tijdelijke scholen. Zij plannen hun lesplan in relatie tot het regenseizoen als de leerlingen geen bijdrage hoeven te leveren aan huishoudelijke taken.

3. Crowdfunding

In Zuid Afrika (en niet alleen daar) is het moeilijk voor studenten die naar het tertiair onderwijs willen het collegegeld op te brengen. Daarvoor wordt nu crowdfunding ingezet. Feenix.org is een online platform waar donoren geld op kunnen storten voor daarbij geregistreerde studenten. Donoren kunnen minimaal 100 Rand storten. Tot nu toe is er R. 4.3 miljoen gedoneerd door 744 donoren (individuen en bedrijven) en 85 studenten hebben tot nu toe daarvan geprofiteerd.

4. E-Learning

Mobile learning is booming in Afrika. Het schijnt dat leerlingen beter leren maar vooral ook dat de toegang voor arme leerlingen beter wordt. Met name in de arme gebieden in Kenya is er een grote groei in e-learning. Zo gebruiken leerlingen in de arme wijk Kawangware in Nairobi een app waarmee ze zich kunnen voorbereiden op het examen. De aangeboden vakinhoud vindt plaats d.m.v. video’s, animaties, liedjes, muziek, games en quizzen. Het e-learning platform Kytabu biedt gedigitaliseerd lesmateriaal aan dat vrij door de leerlingen kan worden gebruikt.

5. Leren d.m.v. robots

Het Ghanese bedrijf: Metro Institute of Innovation and Technology (MIT) biedt aan scholieren een training aan robotica en app ontwikkeling. Doel is om zowel science als ondernemerschap hierdoor te stimuleren. Dit wordt gedaan in de National Robotics Summer School.

Deze initiatieven zijn voor ons niet helemaal nieuw maar geeft wel aan dat de ontwikkeling in Afrika op dit punt ook niet stilstaat. Het is in elk geval een lijn die mede helpt om onderwijs en ontwikkeling in Afrika verder te brengen. Maar er is nog veel te doen.

Peter Lindhoud