Toen ik in Zambia voor de klas stond gebeurde het regelmatig dat een van de leerlingen zwanger raakte door een medeleerling. Vaak ging de jongen vrijuit als hij beloofde om met de tienermoeder te trouwen, maar dan moest hij wel zijn school kunnen afmaken. Het meisje werd direct van school gestuurd. Gelukkig is dat nu niet meer het geval en mag ze na de bevalling terugkomen.

Groot probleem

Tienerzwangerschappen zijn een groot probleem in Afrika. Zo’n 20% van de meisjes raakt zwanger. Met alle gevolgen van dien. Het levert niet zelden ingrijpende gezondheidsproblemen op waarbij moedersterfte en/of kindersterfte niet zelden voorkomt. Maar naast gezondheidsproblemen gaat het ook om een sociaal-economisch probleem. Het gezin waarin het meisje woont krijgt er niet alleen een mond bij om te voeden, maar als het allemaal niet goed gaat nemen ook de kosten van gezondheidszorg toe. Bovendien kan door alle zorg die verleend moet worden het betreffende meisje maar weinig bijdragen aan het gezinsinkomen. 

Inkomen

Uit onderzoek blijkt dat het inkomen toeneemt naarmate de tijd tussen de geboorten ook toeneemt. Daarnaast blijkt dat veel meisjes worstelen met ondervoeding. Vaak zijn ze onvoldoende toegerust wat betreft kennis en kunde om goed voor zichzelf te kunnen zorgen. En natuurlijk is er dan altijd wel het vangnet van de familie maar die loopt dan toch ook weer op tegen de extra mond en de mindere productiviteit.

Project Kanyanga

Het mooie van Kanyanga Mission Health Centre is dat daar veel aandacht is voor voor- en nazorg van zwangere vrouwen en daarmee ook meisjes. Die begeleiding duurt  ‘1000 dagen’. Bovendien levert het ook kinderen op die gezonder zijn en daardoor het ook beter kunnen doen in het onderwijs. Daarnaast biedt Kanyanga ook een family planningsprogramma aan. Een dergelijk inzet levert een belangrijke bijdrage aan de gezondheidszorg en het welzijn van de regio.

Peter Lindhoud