internationale samenwerking

  • Nu ik 70 ben kan ik zeggen dat ik een mooie en lange toekomst achter me heb. Maar ik behoor wel tot de generatie die terecht aangesproken wordt op de wereld die we hebben gecreëerd en die we aan onze kinderen en kleinkinderen achterlaten. Het is hartverwarmend om te zien dat een nieuwe generatie opstaat. […]

  • Wat is Change the Game precies? Het is een initiatief van Wilde Ganzen en draait vooral om het gebruik van ‘lokaal geld’ bij lokale projecten, in plaats van buitenlands geld. Dat komt neer op het werven van fondsen in het land zélf. Inmiddels kennen de meeste Afrikaanse, Aziatische en Zuid Amerikaanse landen een groeiende middenklasse, […]

  • Ik mag graag naar foto’s kijken genomen in een klas in Afrika. Het roept herinneringen op aan de tijd dat ik, begin jaren ‘80 van de vorige eeuw, zelf in Zambia voor de klas stond. Vaak is het heel herkenbaar: slecht meubilair, weinig leermiddelen en een vuil bord waarop nog steeds met krijt wordt geschreven. […]

  • Op 23 en 24 oktober 2019 komen in Sochi vijftig Afrikaanse leiders, samen met nog een drieduizend gedelegeerden, bijeen op de eerste Rusland-Afrika Top. Daarmee wil Rusland proberen haar invloed op het Afrikaanse continent te versterken.

  • Op 22 december a.s. houdt Dirk-Jan Koch zijn inaugurale rede als bijzonder hoogleraar buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking aan de Radboud Universiteit.  Hij is speciaal gezant natuurlijke hulpbronnen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Van zijn hand verscheen op 15 december in de Volkskrant een artikel onder de titel ‘Heb meer oog voor onbedoelde effecten’. Onbedoelde […]

COPYRIGHT © EDUCAID.NL 2018 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. | Webdesign IJgenweis