Educaid start een nieuw project. Het Mission Health Centre in Kanyanga groeit uit haar voegen. Na de bouw van een nieuwe opvang voor toekomstige moeders is de aanloop toegenomen. Het Mission Health Centre heeft grote behoefte aan meer capaciteit in de verloskamer.

Terwijl er jaarlijks meer dan 450 bevallingen plaatsvinden, telt de huidige verloskamer slechts twee bedden. De nieuwe aanbouw moet ruimte bieden voor: meer bedden, meer opslagruimte voor de instrumenten en een betere plek voor de nazorg voor moeder en kind.

Flinke investering

De benodigde investering voor dit project bedraagt € 30.000. Stichting Educaid wil dit bedrag de komende tijd proberen bij elkaar te krijgen omdat hiermee de kwaliteit van de geboden zorg aanzienlijk wordt vergroot.

Groot belang

Kanyanga Mission Health Centre ligt ver afgelegen in de Eastern Province in Zambia. Het is van levensbelang voor de lokale bevolking. In de verre omtrek is er geen andere zorginstelling te vinden. Het centrum is in de loop der jaren dan ook uitgegroeid tot een volwaardige zorgorganisatie.

Voor meer informatie, zie de pagina over dit project.