Stichting Educaid organiseert sinds 1976 hulp-, onderwijs- en bouwprojecten voor hbo-studenten en adviseert bij kleinschalige particuliere initiatieven in ontwikkelingslanden.

 


Particuliere initiatieven vormen een steeds grotere factor in de wereld van de internationale samenwerking. Stichting Educaid, de nieuwe naam voor de Activeringsgroep Ontwikkelingssamenwerking Zwolle (Stichting AGOZ), heeft in de loop der jaren de nodige ervaring opgedaan met betrekking tot het ontwikkelen en uitvoeren van effectieve kleinschalige onderwijs- en bouwprojecten. Uitgangspunt is altijd: lokale initiatieven met een groot lokaal draagvlak.

In 2008 is gekozen voor de naam Educaid. Met de nieuwe naam werd niet alleen een nieuw elan ingezet maar tevens aangegeven dat Stichting Educaid breder wil opereren. Wij worden meer en meer gevraagd om te adviseren bij kleinschalige particuliere projecten van allerlei aard. Wij faciliteren deze projecten graag, omdat dit alleen maar de kwaliteit van de geleverde dienst of producten verhoogd.

Stichting Educaid beseft dat het een hele kleine speler is in het veld van de ontwikkelingssamenwerking. Maar doordat het daarin al lang actief is, hebben wij ontzettend veel ervaring in huis, goede lokale relaties en een groot internationaal netwerk. Deze ervaring wordt verder versterkt doordat een aantal oud-studenten, die in onze projecten hebben geparticipeerd, nu zitting hebben in het bestuur.

Stichting Educaid heeft een ideële doelstelling en mag de ‘ANBI Status voor Ontwikkelingssamenwerking’ voeren. Dat betekent dat een gift aan Stichting Educaid aftrekbaar is van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.