December 2022
Dit project is in de ontwikkelingsfase en zal in 2023 vormgegeven worden. Educaid had in 2019, in samenwerking met drie grote Zwolse mbo’s een projectplan ingediend bij Nuffic maar deze werd niet toegekend. Op eigen initiatief zijn de partners gestart met een ondersteuningsplan voor een craftcenter  (vakschool) in Lukulu, Zambia. Voor meer informatie stuurt u een mail naar peter@educaid.nl.


Perspectief voor Zambiaanse jongeren

‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’. Als er een continent is waar de jeugd ruimschoots vertegenwoordigt is, is het wel Afrika.  Dus heeft Afrika de toekomst, zou je zo zeggen. Maar om de toekomst te hebben moet er wel perspectief zijn. Dat perspectief is beperkt en bovendien ook nog ongelijk verdeeld. Beperkt omdat er weinig betaalde banen zijn en ongelijk verdeeld tussen arm en rijk en stad en platteland. Daar valt best wat aan te doen. Een van de stappen die gezet kan worden is het versterken van het beroepsonderwijs.

Mei 2017 bestond de Netherlands Association for African Studies (NVAS) twintig jaar en hield ter gelegenheid daarvan een conferentie onder de titel ‘Education for life in Africa’. De bijdragen op deze conferentie zijn in een gelijknamig boeg gebundeld. Een aantal bijdragen gaan specifiek over de rol en betekenis van beroepsonderwijs. Uitgangspunt daarbij is dat onderwijs uiteindelijk een bijdrage moet leveren aan het verschaffen van werk  voor de leerlingen en studenten. En dat niet alleen in administratieve beroepen maar ook het handwerk, niet alleen in de steden maar juist ook op het platteland. De beroepsopleidingen  moeten de studenten zodanig opleiden dat de gemeenschap er direct profijt van heeft. Goed onderwijs is een basis voorwaarde voor economische ontwikkeling and wanneer mensen hun geld kunnen verdienen betekent dat de staat belasting kan heffen wat belangrijk is voor de verdere economische ontwikkeling van het land. Maar zolang er 65% van de jongeren in Sub-Sahara Afrika werkloos is valt er nog een wereld te winnen. En dat vooral door goed beroepsonderwijs tot ontwikkeling te brengen.

Projectplan

Stichting Educaid heeft in overleg met een beroepsopleiding in Lukulu in Zambia, het initiatief genomen om in samenwerking met de Zwolse MBO opleidingen Deltion, Cibap en Landstede het Lukulu Craft Centre kwalitatief te verbeteren. Dit project noemen we Teachers Without Borders. Wij zetten docenten van de MBO opleidingen in om de onderwijskwaliteit van hun Zambiaanse collega’s te versterken. Goede docenten leveren betere studenten af. Wij maakten de keuze voor Lukulu omdat het een afgelegen plaats is op het platteland in het westen van Zambia en er wij daardoor een grote kans krijgen om een bijdrage te leveren aan de lokale en regionale ontwikkeling.

Uitbreiding

Toen we vanuit de Stichting in 2018 jaar een bezoek brachten om hierover te overleggen, uiteraard nadat we daarover al veel mailcontact hadden gehad, werden de verdere plannen besproken. En zelfs dat had al een spin-off. Werden er aanvankelijk cursussen metselen, autotechniek en computervaardigheden aangeboden, inmiddels is het uitgebreid met twee nieuwe cursussen: kleding maken en timmeren. Bij de inzet van de MBO docenten gaat het niet alleen om de vakkennis maar zal er ook veel aandacht worden besteed aan het leren van het ondernemerschap. Op die manier wordt de kans vergroot dat er succesvolle ondernemingen tot ontwikkeling komen. En met name ondernemerschap is, naast degelijke vakkennis, waar het Nederlandse MBO goed in is.

Intercultureel

Voor de Nederlandse docenten biedt het de mogelijkheid om kennis te delen maar ook interculturele vaardigheden en kennis te verwerven. Bovendien keren zij voor dat moment terug naar de basis van hun vak. Een mooi moment om weer eens op het eigen vak te reflecteren. Het uiteindelijke doel van dit project, waarvoor we hopelijk financiering vanuit Nuffic kunnen krijgen, is om van Lukulu Craft Centre een kwalitatief goede opleiding te maken en wel zodanig dat dit op termijn een opleiding voor techniekdocenten wordt. Dit soort opleidingen zijn er niet en door dit daar te ontwikkelen kan het een mooi model worden voor vergelijkbare opleidingen elders in Zambia, en wellicht ook in andere delen van Afrika.

Zwols

Dit project is nadrukkelijk een Zwols initiatief. Stichting Educaid uit Zwolle werkt samen met de Zwolse MBO opleidingen. En omdat de opleidingen een nauwe relatie hebben met het bedrijfsleven hopen we dat we het Zwolse bedrijfsleven en daarbij ook de gemeente Zwolle te betrekken. Dit klinkt allemaal ambitieus. Maar hoewel we maar een kleine Stichting zijn gaan we voor niets minder dan dit: een goed kwalitatief Lukulu Craft Centre dat ondernemende vakmensen aflevert. En dat met de hulp van het Zwolse MBO. Want samen kunnen we het verschil maken en aan de Zambiaanse jongeren in Lukulu en omgeving perspectief bieden.

We nemen er zo’n vijf jaar voor. In die periode hopen we zowel het Craft Centre verder te ontwikkelen en de basis te leggen voor het opleiden van leraren techniek. Het zou natuurlijk mooi zijn als we voor die periode op de een of andere manier financiering kunnen krijgen en/of andere steun. Wat in elk geval daarbij een doelstelling is om, zodra het project staat, studenten MBO te betrekken die via stages aan het project steun bieden. Bovendien is het altijd mogelijk digitale ondersteuning te bieden.

Zoals op de conferentie ‘Education for life in Africa’ het belang van het beroepsonderwijs uitgebreid belicht is, zo proberen wij vanuit dit project daar aan handen en voeten te geven. Concreet, doelgericht en perspectiefrijk. Stichting Educaid en het Zwolse MBO gaat er voor!