WellWishes is een initiatief van Fred van Dishoeck, oud-medewerker van Hogeschool Windesheim. WellWishes maakte tot de zomer van 2016 onderdeel uit van Stichting Educaid, maar is inmiddels verzelfstandigd. Educaid en WellWishes werken nog nauw samen.

WellWishes wil kleine afgelegen woongemeenschappen voorzien van goedkope veilige drinkwaterputten. Wij richten ons momenteel op gemeenschappen in Noord-Kenia. Daar is in 2014 een lokale ‘boorploeg’ opgeleid in het handmatig slaan van betaalbare drinkwaterputten. In juli 2014 heeft dit team de eerste waterput gebouwd en voorzien van een handpomp. De put is inmiddels overgedragen aan de lokale gemeenschap.

De WellWishes-teams bestaat uit lokaal personeel en boort met behulp van het innovatieve en gebruiksvriendelijke FloFlo boorsysteem (zie www.floflo.nl). Op de put wordt een eenvoudige maar veelgebruikte onderhoudsarme handpomp geplaatst. De kosten van deze put liggen rond de € 2000 tot € 3000. De meeste drinkwaterputten die door grote hulporganisaties worden geboord zijn vaak meer dan 100 meter diep. Met een grote kans op zout water en relatief hoge kosten (€ 30.000 per put).

Het opleiden van een zelfstandig opererend boorteam is een belangrijke doelstelling. Met de opgedane kennis, ervaring en de door ons geleverde materialen kan het team geld verdienen door in het eigen leefgebied andere gemeenschappen van waterputten te voorzien.

WellWishes en Educaid werken nauw samen met de Stichting HollandWaterGoesAfrica, de ontwerper van het FloFlo boorsysteem.

Meer info over WellWishes vindt u op www.wellwishes.nl, meer over het boorsysteem vindt u op www.floflo.nl.