Op 23 en 24 oktober 2019 komen in Sochi vijftig Afrikaanse leiders, samen met nog een drieduizend gedelegeerden, bijeen op de eerste Rusland-Afrika Top. Daarmee wil Rusland proberen haar invloed op het Afrikaanse continent te versterken. In de afgelopen tien jaar waren er al Russische initiatieven, maar dan meer bilateraal georiënteerd. Peter Lindhoud maakt zich zorgen en schreef erover in zijn nieuwe blog.