Stichting Educaid heeft een ANBI-status en dat verplicht ons als non-profitorganisatie om een jaarverslag op te stellen, inclusief financiële verantwoording. Maar omdat wij volledig transparant willen opereren hebben wij meerdere beleidsdocumenten op deze website gepubliceerd.

Op de pagina Over Educaid vindt u niet alleen ons financieel overzicht van het afgelopen jaar, maar ook ons beleidsverslag van het afgelopen jaar (Engels) en ons Policy Paper 2018-2021 (Engels), waarin wij onze speerpunten voor de komende jaren uit de doeken doen.

Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u die via info@educaid.nl stellen. Wij beantwoorden ze zo snel mogelijk.