Met de publicatie van de actiepagina Vrienden van Kanyanga is onze uitdaging om het Kanyanga Mission Health Centre te voorzien van een nieuwe verloskamer van start gegaan.

Stichting Educaid wil, in samenwerking met het healthcentre en Wilde Ganzen, proberen de benodigde fondsen te vinden voor de bouw en inrichting van een nieuwe verlosruimte omdat de huidige ruimte te klein is voor het groeiende aantal nieuwe moeders. In het afgelegen gebied is verdere zorg niet toegankelijk en leidt bij complicaties vaak tot levensbedreigende situaties.

In totaal zal het bouwproject op ongeveer € 45.000,00 begroot worden. Dat is inclusief inrichting en een (zonne-) energievoorziening. Educaid zal proberen een groot deel van dat bedrag te werven.

Meer weten? Ga naar Vrienden van Kanyanga en meld u aan.