Onze relatie met het Mission Health Centre in Kanyanga is terug te voeren naar de jaren ’80, toen voorzitter Peter Lindhoud werd uitgenodigd voor een bezoek. Hij werkte toen als docent in Lundazi. Het Mission Health Centre wordt geleid door de Canadese zusterorde Missionary Sisters of the Immaculate Conception (MIC). Kanyanga ligt afgelegen in de Eastern Province en het Health Centre is voor de lokale bevolking van groot belang. Het centrum is in de loop der jaren uitgegroeid tot een volwaardige zorgorganisatie.

In de jaren negentig, dankzij Oostenrijkse steun, is er een Child Care Training Centre (CCTC) geopend om eerste hulp te kunnen bieden aan de vele wezen van aids-slachtoffers. In 2006 is met hulp van het Global Fund een laboratorium, een apotheek, een onderzoekruimte, een gespreksruimte en een computerruimte ingericht. In 2012 is een nieuwe opvang voor toekomstige moeders, met 42 bedden, opgetuigd. Deze laatste uitbreiding is van groot belang omdat toekomstige moeders daar al ruim voor de bevalling heen kunnen gaan zodat hun gezondheid en dat van het kind in de gaten kan worden gehouden. Waar zij ook geïnformeerd worden over de juiste zorg voor het kind. Deze benadering leidt tot minder complicaties bij de geboorte en betere zorg daarna.

Door deze focus op moeder en kind heeft het Kanyanga Mission Health Centre een grote behoefte aan een ruimere verloskamer. Tijdens een werkbezoek van Educaid in 2015 viel het op dat de huidige verloskamer slechts twee bedden telde, terwijl er inmiddels jaarlijks rond de 450 bevallingen plaatsvinden. De wens voor een nieuwe grote en beter uitgeruste ruimte is groot. Die nieuwe aanbouw moet ruimte bieden voor meer bedden, meer ruimte voor opslag van de instrumenten, een plek voor de nazorg voor moeder en kind en de daarbij behorende administratieve afhandeling en voorzien worden van een aansluiting op het lichtnet.

Lees hier het Projectplan Bouw Verlosafdeling Kanyanga.

Word Vriend van Kanyanga

De benodigde investering voor de nieuwe verlosafdeling bedraagt € 45.000. Stichting Educaid wil dit bedrag de komende tijd proberen bijeen te brengen omdat hiermee de kwaliteit van de zorg van Kanyanga Mission Health Centre aanzienlijk wordt vergroot. De zusters, staf en bevolking van Kanyanga worden hiermee erg gesteund.

U kunt zich nu aanmelden als Vriend van Kanyanga. Op onze actie-pagina leest u daar meer over.

Ons project ontvangt ondersteuning van Wilde Ganzen.

Wilde Ganzen bestrijdt armoede wereldwijd. Onze manier is uniek. Wij steunen ontwikkelingsprojecten die opgezet zijn door mensen ter plekke in samenwerking met bevlogen Nederlanders. Dat doen we met onze kennis, ervaring en financiële steun. Zo zorgen we samen voor structurele verbetering.