Maart 2017
Dit project is nog volop in ontwikkeling. Educaid is hierover in gesprek met de acht grote Zwolse onderwijsinstellingen. Voor meer informatie stuurt u een mail naar peter@educaid.nl.


In het contact met onze relaties in ontwikkelingslanden, zien wij een groeiende behoefte aan de (bij-)scholing van onderwijsgevenden. Denk hierbij aan techniek en ambachten, maar ook aan praktische zorgvakken (verpleegkunde en logopedie) en speciaal onderwijs. Onderwijsinstellingen in ons internationale netwerk willen de kwaliteit van het door hen aangeboden praktische onderwijs verhogen, beter aansluiten op de hedendaagse vragen en daarmee de leerlingen beter opleiden.

Demotivatie
In ons land zien wij bij veel vakmensen het enthousiasme voor het onderwijs afnemen. Er zijn: vroeg uitgetreden docenten, naar ‘invulling’ zoekende gepensioneerden, sabbatical-gangers, een groeiend aantal burn-outs en velen die zich zorgen maken over hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de vele maatschappelijke uitdagingen in deze nieuwe eeuw. Het gaat om het verlies van die intrinsieke motivatie. De passie voor het onderwijs die zo brandde in de beginjaren van de carrière lijkt in deze tijden moeilijk vast te houden.

Leraren zonder Grenzen
Wij geloven dat deze mensen, door hun kunde en kennis elders ten dienste te stellen, hun enthousiasme weer terugvinden. Hiermee helpen ze niet alleen het onderwijs in ontwikkelingslanden vooruit, maar ook het onderwijs in Nederland. Dit is in een notendop het idee achter ‘Leraren zonder Grenzen’. Wij zijn ons ervan bewust dat er een stevige structuur nodig is om het uitzenden van de leraren goed te laten verlopen. Daarbij gaat het om voorlichting, alles wat samenhangt met de voorbereiding op het vertrek, ontvangst en verblijf op locatie en de terugkoppeling bij terugkeer. Inzet in een beperkt aantal landen en daarbij een beperkt aantal locaties voorkomt het probleem van de beheersbaarheid. Bovendien wordt er veel kennis opgebouwd over het betreffende land, de regio en de locatie (de onderwijsinstelling). De band die daardoor ontstaat, de continuïteit van de komende docenten en de wederzijdse overdracht van kennis en ervaring, versterkt de kwaliteit van de inzet. Door dit alles wordt de duurzaamheid van de inzet gegarandeerd.

Winst
Deelname aan Leraren zonder Grenzen versterkt het onderwijs, zowel hier als in den vreemde. Het verbindt de Nederlandse professionals op een dieper niveau met hun vakgebied, motiveert en draagt bij aan een groter bewustzijn van het wereldburgerschap. Tevens bestendigt het voor de deelnemende instellingen een waardevolle en duurzame relatie met internationale partners.

Zwols initiatief
Zwolle biedt een breed scala aan onderwijs. Van speciaal onderwijs tot mbo-instellingen als Deltion, Landstede, de Groene Welle en hbo-instellingen: Windesheim, de Gereformeerde Hogeschool en de Katholieke Pabo. Wij willen deze instellingen voor dit idee winnen en er een herkenbaar Zwols initiatief van maken. Dit vergroot het draagvlak, verlicht de organisatorische druk en geeft het initiatief de benodigde uitstraling. Met een samenwerking tussen de Zwolse onderwijsinstellingen ontstaat er ook een groeiend belang voor de gemeente Zwolle en andere organisaties, instellingen en bedrijven.