Voor jongeren in de westerse wereld is het gebruik van computers vanzelfsprekend. Voor jongeren die zich om financiële redenen geen computer kunnen veroorloven, is er de mogelijkheid om deze toch te krijgen. Computers zijn in Afrika natuurlijk ook voor handen. Je ziet ze overal en er worden op veel plaatsen cursussen gegeven. Toch is het een enorme opdracht voor het onderwijs om de Afrikaanse jongeren deelgenoot te maken van de digitale economie. Hoe doe je dat?

Dream Oval

In Ghana is een innovatieve sociale onderneming opgezet waarin publieke en private partners samenwerken en veel bereiken. In 2013 is de Dream Oval Foundation opgericht om de digitale geletterdheid in Ghana te versterken. Wellicht een voorbeeld voor Afrika, waarin 60% van de bevolking onder de 25 jaar is en waar naar verwachting elk jaar 15 tot 20 miljoen jongeren aan het arbeidspotentieel wordt toegevoegd.

Kenniskloof

Doel van de Dream Oval Foundation is om in Ghana de kenniskloof te overbruggen; door het vormen, delen en gebruiken van kennis binnen het onderwijs en de technische sector. De Ghanese regering maakt veel werk van het verbeteren van het onderwijs. Onder andere door in 2017 het middelbaar onderwijs gratis aan te bieden. Het percentage schoolgaande jongeren groeide van 57% naar 65%. Maar dat is maar een deel van de oplossing. Minstens zo belangrijk is het om ook de leraren de kennis en vaardigheden te leren die horen bij die nieuwe digitale leefomgeving.

Plattelandsproblemen

Maar zoals overal in Afrika speelt ook hier de kloof stad – platteland een rol. Veel scholen op het platteland hebben geen computers en missen de basismiddelen voor goed onderwijs. Daartoe werd het iTeach initiatief opgezet (met steun van de Lerarenvakbond), waarbij leraren een ICT-training krijgen. De afgelopen jaren hebben 850 leraren hier gebruik van gemaakt. En er wordt gekeken of dit ook in Togo, Liberia en Gambia kan worden gerealiseerd.

Daarnaast werkt de Dearm Oval Foundation aan een programma om meisjes computervaardiger te maken. In de hoop daarmee de trend van het afnemende aantal vrouwelijke participanten in het middelbaar en tertiair onderwijs te keren. Doel van dit programma is om in de komende jaren 50.000 meisjes te trainen, verspreid over het hele land. Waarbij de aandacht vooral gericht is op het platteland. Zo loopt er in de Volta-regio een programma dat 2.500 meisjes een computercursus van twee weken geeft.

Wij zijn momenteel bezig om, samen met de Zwolse MBO’s, het Lukulu Craft Centre in Zambia te versterken. Om er een betere opleiding van te maken. Daar worden ook computertrainingen gegeven. In de hoop dat ook wij, in een plattelandsgebied, de jongeren digitaal vaardiger maken.

 

Peter Lindhoud