Het zal wel aan de  tijd waarin we leven liggen. Het heeft mij al heel lang geërgerd: je werkt en je levert een bijdrage aan de samenleving door je productiviteit en de belasting die je betaalt en toch is het niet mogelijk om van datgene wat je verdient rond te komen. Het hoeft allemaal niet uitzonderlijk luxe te zijn, maar een redelijk bestaan is toch wel het minste dat gevraagd mag worden. En toch zijn er, een groeiend aantal, mensen die onder een bestaansminimum zijn terecht gekomen. Om allerlei redenen, vaak buiten hun schuld en controle zoals de energiekosten en de inflatie. Natuurlijk worden er reparatiemaatregelen genomen die de druk wat verlichting.

Bonus

De vraag is of we niet moeten gaan nadenken over een diepergaande oplossing. Uit ergernis over een vertrekpremie van € 20.000.000 die een bankier kreeg heb ik eens uitgerekend wat dat per dag is. Als je dit bedrag deelt door 365, het aantal dagen in een jaar (schrikkeljaar even niet meegenomen) kwam ik uit op een bedrag van € 54.795,50  per dag. Het minimumloon nu voor iemand van 21 jaar en ouder is € 1.934,40 per maand – € 23.212,80 per jaar. Nog niet eens de helft van die vertrekpremie per dag. En dan hebben we het nog niet over het salaris wat de betreffende bankier verdiende.

Bestaansmaximum

Wat moet je in vredesnaam met al dat geld? Nog afgezien van de vraag of de geleverde arbeid wel zoveel waard is?  Het feit wil dat het aantal extreem-rijken groeit en het aantal mensen die niet rond kan komen ook. De kloof tussen beide loopt de spuigaten uit. Nog afgezien van het punt dat het erg slecht is voor een samenleving omdat het idee dat er voor een groeiend deel een soort ‘tegenleving’ begint te ontstaan.  Want welk geloof heb je dan nog in een dergelijke samenleving waarin je je niet overeind kunt houden? Als we de samenleving in stand willen houden en versterken moeten we eens gaan nadenken of het niet dringend nodig is om een bestaansmaximum in te voeren.

Mondiaal

Als we het daar toch over hebben, kunnen we er dan ook niet over gaan nadenken om te kijken of we dat ook niet op mondiaal niveau kunnen gaan invoeren. Maar dat zal wel onmogelijk zijn. Het zou al mooi zijn wanneer we de klimaatsverandering en de funeste effecten ervan op de allerarmsten, die daaraan nauwelijks bijdragen, kunnen tegengaan. Maar ook dat is al een moeilijk op te lossen probleem.

Peter