Op vrijdag 27 oktober waren we uitgenodigd bij Wilde Ganzen om over ons nieuwe project, de kraamafdeling in Kanyanga, te praten. Na een algemene inleiding over de Wilde Ganzen en hoe het werkt met het aanvragen hadden we overleg met een medewerker over de aanpak van ons project. Al met al een heel plezierige maar ook zorgvuldige opzet.

Wij vliegen voor…

Voor mij is het beeld van de Wilde Ganzen nog steeds hoe ze het, sinds 14 oktober 1973, op tv brengen: deze week vliegen de Wilde Ganzen voor: en dan komt de naam van het project, wat beelden en het bedrag dat gevraagd wordt. En onder in beeld een overzicht van de opbrengsten van die week en voor welke projecten. Wilde Ganzen begon op 30 juni 1957 met de eerste ‘Ganzenvlucht’ op de radio, er moest geld komen voor de aardbevingsslachtoffers in Turkije. Opbrengst 167 gulden. Het heeft ze de moed niet in de schoenen doen zinken, en terecht. In 1982, toen Wilde Ganzen 25 jaar bestond, was er 40 miljoen gulden binnengekomen en nu zestig jaar later gaat het om 140 miljoen euro.

50-50 regeling

Voor allen die zich inzetten voor de verbetering van de levensomstandigheden in de landen in ontwikkeling is Wilde Ganzen van groot belang. Als je project door hen wordt geaccepteerd wordt je geadviseerd hoe je het kunt aanpakken en hoe je de betrokkenheid van Wilde Ganzen er in moet verwerken. En als het allemaal lukt krijg je de helft van het opgehaalde geld uit de pot van Wilde Ganzen. En de omvang van de projecten varieert van €5.000 tot € 300.000. In dat laatste geval is er €200.000 opgehaald en €100.000 door Wilde Ganzen bijgelegd. En dus stimuleert en waardeert Wilde Ganzen de inzet voor en betrokkenheid bij mensen die het veel minder hebben.

In 2016 ging het om 245 goedgekeurde projecten met een gemiddeld premiebedrag van €14.000. Die projecten bevinden zich in:

 • Latijns-Amerika: 14
 • Europa: 10
 • Midden Oosten: 5
 • Afrika: 133
 • Azië: 83

In de sectoren:

 • Voedselzekerheid: 9
 • Werkgelegenheid en inkomen: 19
 • Zorg en welzijn: 30
 • Water en sanitatie: 33
 • Verbetering leefomgeving: 5
 • Civil society: 2
 • Onderwijs: 96

De belangrijkste inkomstenbronnen zijn: donateurs, vermogensfondsen, nalatenschappen en Nationale Postcode Loterij (NPL). Hiervan werd 84,2% van de uitgaven besteed aan doelstellingen. Maar dat is niet het enige. In de afgelopen tien jaar heeft Wilde Ganzen zich ingezet, en is daarin ook een voortrekker, om in Afrika, Azië en Latijns-Amerika zelf meer geld te genereren en daarmee er voor te zorgen dat men daar minder afhankelijk wordt (voor de armoedebestrijding) van geld uit het buitenland. Natuurlijk is dat een zaak van lange adem. Daarvoor heeft het een speciaal leerprogramma opgezet.

Zestig jaar Wilde Ganzen. Je hoopt natuurlijk dat ze snel overbodig zullen worden en hulp niet meer nodig zal zijn. Voorlopig lijkt het hier niet op. En zolang zal Wilde Ganzen stimuleren, motiveren en helpen.

Peter Lindhoud