Tijdens de begrotingsbehandeling van het Ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op 22 en 23 november 2017 dienden Voordewind (CU) en Kuik (CDA) een motie in, die werd aangenomen, waarin meer perspectief voor Afrikaanse jongeren wordt bepleit.

Banen, banen en banen

In 2050 heeft de bevolking van Afrika zich waarschijnlijk verdubbeld. Dat betekent dat er veel jongeren bijkomen die hun gezinnen moeten kunnen onderhouden en dus een baan moeten hebben. Per jaar zijn er zo’n 20 miljoen banen nodig. Maar Afrikaanse jongeren ontbreekt het vaak aan middelen, vaardigheden en dus opleiding, om hun gezinnen te kunnen onderhouden. Nog afgezien van het feit dat zij moeite hebben om een lening af te sluiten, en zo kapitaal te krijgen, om een eigen bedrijfje te beginnen.

Ondernemerschap

Daarnaast is het erg belangrijk dat hun kennis en vaardigheden aansluiten bij de arbeidsmarkt. Dus moet de beroepsopleiding aansluiten op de arbeidsmarkt of kennis aanbieden die ondernemerschap mogelijk maakt. Mochten ze succesvol zijn en potentieel hebben moeten deze start-ups ondersteund worden. Zodat deze zich kunnen ontwikkelen tot een goed functionerend bedrijf. Uiteraard moeten daarbij de arbeidsintensieve sectoren goed in het oog gehouden worden.

Samenwerking

Hoewel de Afrikaanse landen zijn in eerste instantie verantwoordelijk zijn voor hun eigen bevolking, dus ook de jongeren. Toch kunnen zij wel steun gebruiken bij die capaciteitsopbouw. Zeker waar het gaat om gemarginaliseerde groepen. Een samenwerkingsverband onder de naam PerspActive (waarin Edukans, Leger des Heils, Lepra Zending, Light for the Worlds, Red een Kind, Tear, Woord en Daad, ICCO Cooperation en Wilde Ganzen), wil graag aan bovenstaande een bijdrage leveren.

Wat doen wij?

Vanuit Stichting Educaid hebben we 2017 gebruikt om de middelbare- en hoger beroepsopleidingen in Zwolle rond de tafel te brengen om gemeenschappelijk een plan op te stellen. De titel: ‘Leraren zonder Grenzen’. Doel is om belangstellende (oud-)docenten als ’train de trainer’ in te zetten om kennis te delen met de lokale docenten. Op die manier hopen we hun inhoudelijke en didactische kwaliteit te vergroten en daarmee de studenten beter op te leiden. Daarbij is er ook aandacht voor ondernemerschap en het verder ontwikkelen van een stagebeleid.

Begin 2018 hopen we het plan rond te hebben. Dan hoort u meer van ons.

Peter Lindhoud