Tussen november en maart vraag ik altijd aan mijn Zambiaanse contacten: ‘How are the rains?’. Uit de tijd toen ik er woonde, maar ook in periode erna als ik er kwam, weet ik dat het van groot belang is dat de regens op tijd komen. Dat het belangrijk is dat het regelmatig blijft regenen en dat het ook weer op tijd ophoudt. Als de boeren, bij de eerste regens gaan zaaien moet het daarna regelmatig blijven regenen om te voorkomen dat de plantjes verdorren. Mocht dat het geval zijn en er opnieuw moet worden gezaaid, dan moet dat wel tijdig gebeuren omdat anders het groeiseizoen te kort is en de oogst dus mislukt.

Grillig

Een paar jaar geleden zag ik zelf dat eind februari de maïs kniehoog stond terwijl het eigenlijk manshoog moest staan. Late regens en te lange intervallen van droogte waren de oorzaak. Maar het varieerde want elders was het weer beter. Kortom het verloop van het regenseizoen verliep grillig. Grilliger dan anders. En na een paar jaar goede regens zijn de berichten weer slecht. In delen van de Oost-provincie zijn de regens te kort voor een goede oogst.

Kwetsbaar

Het is voor de bevolking van groot belang dat de regens goed zijn. Er is dan voldoende voedsel. Er kan goed verkocht worden. Daarmee is er niet alleen geld om dingen aan te schaffen, maar is er ook schoolgeld van de kinderen. De landbouw is kwetsbaar in grote delen van Afrika. Op zaterdag 27 januari opende de Volkskrant met een artikel uit het dossier ‘de Voedselzaak’. Aanleiding was de verwachting dat er in 2050 ca. 10 miljard mensen op aarde wonen. De grootste bevolkingsgroei vindt plaats in Afrika. Dat is ook het continent waar de klimaatverandering het hardste toeslaat: woestijnvorming, droogteperioden en overstromingen. Meer mensen moeten het doen met minder vruchtbare grond. Waar halen die mensen hun eten vandaan?

Ik vind dit een mooi initiatief. Een jaar lang gaat de Volkskrant aandacht aan dit onderwerp besteden. Als je op de hoogte wil blijven van de ontwikkelingen op dit gebied is het een must om die site bij je favorieten te plaatsen. De site is heel gevarieerd en mooi opgezet. En nodigt uit om er regelmatig een blik op te werpen, de artikelen en het beeldmateriaal te bekijken. Van harte aanbevolen.

Peter Lindhoud