Ik kwam dit bericht tegen op de site van Africa.com. Een Zuid-Afrikaanse site waarop veel positief nieuws te vinden is over de ontwikkelingen in Afrika. Vaak worden die niet opgemerkt omdat tegenslag en ellende eerder de aandacht trekken. En hoewel we daar niet omheen kunnen is het maar een deel van het verhaal en moeten vooral de positieve ontwikkelingen niet onbesproken laten. Door dat te doen geven we een schouderklop aan al die mensen die deze positieve ontwikkelingen in gang zetten en verder brengen.

In Afrika vindt er een grote technologische ontwikkeling plaats en daarmee de ontwikkeling van technisch talent. Over de ontwikkelingen m.b.t. de mobiele telefoon heb ik al eerder een blog geschreven.

Maar welke factoren spelen een rol bij de ontwikkelingen van het toptalent in Afrika?

1.     De noodzaak om een oplossing te bedenken voor de bestaande problemen en uitdagingen.

Noodzaak is dus de moeder van innovatie. En in Afrika moet men als het even kan nu duurzame oplossingen vinden voor de uitdagingen waarvoor de gemeenschap zich gesteld weten. En dat heeft ertoe geleid dat jonge ondernemers en innovators met mobiele applicaties komen in een situatie waar infrastructuur een probleem is. Zo bestaat in Tanzania Mobisol, een lokale sociale onderneming die mensen in de rurale gebieden en met een laag inkomen voorzien van zonne-energie. Daarvoor is er een voor hen betaalbaar afbetalingssysteem opgezet, uiteraard te betalen via de mobiele telefoon. Door deze zonne-energie kunnen led-lampen branden, mobiele telefoons worden opgeladen en kan er huishoudelijke apparatuur op draaien. De wat grotere systemen kunnen kleine bedrijfjes van stroom voorzien.

2.     Het toenemende aantal technologische incubaters en hubs.

Er zijn inmiddels meer dan 100 technologische hubs verspreid over het land waarin duizenden innovatieve mensen werken en platforms vormen waar ideeën tot ontwikkeling komen.

3.     De verdergaande verspreiding van mobiele telefoons en het internet.

In 2000 waren er niet meer dan 25 miljoen mobile telefoons en in 2013 waren dat er 67 miljoen, inclusief smartphones. Het aantal inwoners dat online was groeide in die periode van 16% tot 67%. En via de mobile telefoon had 27% toegang tot internet. En de aantallen en percentages zijn nog steeds aan het groeien.

4.     Groot aantal jonge mensen.

Nu is ongeveer 60% van de bevolking van Afrika onder de 35 jaar en in 2040 woont de helft van de jonge mensen in Afrika. En het zijn de jongeren die het snelste wegwijs zijn in de digitale wereld. En met al die jonge mensen komt Afrika in de top van verandering en ontwikkeling.

5.     Overvloed aan goede en gekwalificeerde IT-professionals.

Een aantal universiteiten en opleidingen biedt goede IT-trainingen aan waardoor er een groter wordende pool van IT-specialisten ontstaat.

6.     Financiering van Afrikaanse technische bedrijven is groeiende.

Door de ontwikkeling van technische startups wordt het aantrekkelijk om daarin te investeren. In 2016 wisten Afrikaanse startups al $129 miljoen te verwerven. Hoewel dit nog een beperkt bedrag is stimuleert het ondernemende jongeren om startups op te zetten en daarmee financierders aan te trekken.

7.     Groeiend aantal van unieke mogelijkheden voor beurzen en mentorschappen.

Daardoor ontstaat de mogelijkheid voor excellente jongeren zich verder en vooral ook mondiaal te ontwikkelen. Daardoor worden relaties met innovatieve bedrijven gelegd waardoor er weer meer mogelijkheden ontstaan voor verdere ontwikkeling.

8.     Groeiend aantal ondersteunende organisaties op lokaal niveau; zowel gouvernementeel als non-gouvernementeel.

Er is dus oog voor het potentieel en er wordt geïnvesteerd om dit verder tot ontwikkeling te brengen. Spelers zijn de Europese Investeringsbank en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank die samen met de Europese Commissie $ 158 miljoen heeft uitgetrokken om 1.500 startups en midden- en kleinbedrijven te ondersteunen. Ook de Wereld Bank doet een duit in het zakje met name om technische startups verder te ontwikkelen gericht op innovatieve digitale producten.

9.     Een groot aantal netwerkmogelijkheden en conferenties over technologische ontwikkelingen.

Uitgangspunt bij het netwerken is het Afrikaanse gezegde: ‘Als je snel wilt gaan, ga alleen. Als je ver wilt komen, doe het samen’.

10.   Een groeiend aantal succesvolle startups.

Of het nu gaat om Ushahidi in Kenia, Instabug in Egypte, RoamSmart in Tunesië, Njorku in Kameroen, Bonglive in Tanzania of Skyrove in Zuid Afrika, er zijn veel succesvolle voorbeelden. Om er maar een paar te noemen.

Hoe positief deze ontwikkelingen ook zijn, het blijft van belang om de grote tegenstelling tussen stad en platteland te overbruggen, zodat de nu al grote tegenstellingen niet groter worden.

Peter Lindhoud